Akcesoria i wyposażenie
australijskiej firmy ARB znajdziesz w ofercie naszego sklepu 4x4.


Skrzynki wyprawowe
HPRC
Dodaj nowy termin imprezy
26 maja 2018
II Ciechanowska eXplozja 4x4
 
Regulamin II Edycji Ciechanowskiej eXplozji 4x4.
Data Imprezy 26 Maj 2018 r.

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/OFFROADCIECHANOW4X4/

Prosimy aby wszystkie załogi biorące udział w imprezie ,a nie posiadające metromierza , były wyposażone w urządzenia pozwalające odliczać przejechane metry z możliwością ich wyzerowania . Zalecamy posiadanie nawigacji samochodowej posiadająca taką funkcję lub prosimy o pobranie takiej aplikacji na urządzenie mobilne (smartfony, tablety) i sprawdzenie jej przed imprezą w celu uniknięcia nieporozumień , ponadto zabranie aparatu fotograficznego do zaliczania fotopunktów. Zaliczenie fotopunktu umieszczonego na trasie polega na zrobieniu zdjęcia punktu wraz z numerem oraz fragmentem samochodu połączonego za pomocą jednej osoby dorosłej (lub dzieci z załogi, dotyczy tylko klasy PRZYGODA)wraz z samochodem, uwiecznione na wyraźnym zdjęciu.

Aplikacja metromierz np. Rally Tripmeter ( nie działa na iphone !!!)
https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.siimplangi.rallytripmeter&hl=pl

UWAGA
Dla bezpieczeństwa dzieci biorące udział w imprezie poza autami MUSZĄ poruszać się w kamizelkach odblaskowych.

Ze względów niezależnych od organizatorów w wydarzeniu nie mogą wziąć udziału pojazdy typu Quady, Buggy, UTV

Na wydarzenie zapraszamy auta w następujących klasach:

Klasa Przygoda
Zarejestrowane auta terenowe z napędem na 4 x4 o dmc. 3,5t, posiadające ważny dowód rejestracyjny i aktualne ubezpieczenie OC , z nadwoziem seryjnym bez przeróbek podnoszących ich walory terenowe. Wyposażone w opony AT. W tej klasie nie dopuszczamy opon z agresywnym bieżnikiem ( Simex, Maxxis, Bogger) oraz wyciągarek. Konieczne jest posiadanie solidnych zaczepów holowniczych a także lin, pasów do wyciągania auta z opresji oraz zabezpieczenie lakieru przed porysowaniem.
Do tej klasy zapraszamy szczególnie rodziny z dziećmi, które chcą zapoznać się z Off-Roadem oraz z urokami otaczającej przyrody, jak również posiadaczy aut z napędem 4x4, którzy chcą sprawdzić siebie i możliwości swojego auta w trudniejszym terenie .
W tej klasie wyjątek stanowią rodziny z dziećmi, które zechcą wziąć udział w wydarzeniu autami zmodyfikowanymi np. posiadającymi opony MT w rozmiarze max 33” ( ewentualne wyciągarki zostaną zaplombowane).
Dla bezpieczeństwa dzieci biorące udział w imprezie poza autami musza poruszać się w kamizelkach odblaskowych.

Klasa Turystyk z Wyciągarką
Zarejestrowane, posiadające aktualne ubezpieczenie (OC) i ważny dowód rejestracyjny, auta terenowe z napędem 4x4 i reduktorem o dmc 3,5t. Klasa dla aut z JEDNĄ wyciągarką elektryczną. Do tej klasy zapraszamy auta o karoserii przypominającej fabryczną, nie ciętej z przodu ani z tyłu. W tej klasie NIE DOPUSZCZAMY Zmot ( chłodnica z tyłu to już ZMOTA) , ani innych autorskich konstrukcji , nadwozi w formie klatki. Auto może posiadać zewnętrzną lub wewnętrzną klatkę bezpieczeństwa, blokady i inne udogodnienia ułatwiające walkę w terenie. Zalecane opony MT, SImex, posiadanie hi-lifta i trap, oraz kasków ochronnych. Obowiązkowe posiadanie solidnych zaczepów holowniczych, pasów zabezpieczających drzewa, oraz płachty o wymiarach auta w celu zabezpieczenia gruntu na wypadek awarii. Auta z miękkim dachem muszą posiadać pałąk bezpieczeństwa.

Klasa Wyczyn
Zarejestrowane, posiadające aktualne ubezpieczenie (OC) i ważny dowód rejestracyjny auta terenowe z napędem 4x4 i reduktorem o dmc 3,5t. Klasa dla aut bez wyciągarek elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych, itp. ewentualne wyciągarki zostaną zaplombowane. Dopuszczone jest używanie jedyne wyciągarki ręcznej tzw. Tirfor . Do tej klasy zapraszamy auta o karoserii przypominającej fabryczną, nie ciętej z przodu ani z tyłu,. W tej klasie NIE DOPUSZCZAMY Zmot, ani innych autorskich konstrukcji , nadwozi w formie klatki. Auto może posiadać zewnętrzną lub wewnętrzną klatkę bezpieczeństwa, blokady i inne udogodnienia ułatwiające walkę w terenie. Zalecane opony MT, Simex, posiadanie hi-lifta i trap, oraz kasków ochronnych. Obowiązkowe posiadanie solidnych zaczepów holowniczych, pasów zabezpieczających drzewa oraz płachty o wymiarach auta w celu zabezpieczenia gruntu na wypadek awarii. Auta z miękkim dachem muszą posiadać pałąk bezpieczeństwa.

Klasa Extreme
Zarejestrowane, posiadające aktualne ubezpieczenie (OC) i ważny dowód rejestracyjny, auta terenowe z napędem 4x4 i reduktorem o dmc 3,5t. Jest to Klasa dla ZMOT i innych konstrukcji autorskich, pociętych tzw. Rurek, Ramoklatek ( bez Quadów i Buggy, UTV) , z dowolna ilością wyciągarek (mechanicznych, elektrycznych itp.) Auto może posiadać zewnętrzną lub wewnętrzną klatkę bezpieczeństwa, blokady i inne udogodnienia ułatwiające walkę w terenie. Zalecane opon Simex lub inne z agresywnym bieżnikiem, posiadanie hi-lifta i trap. OBOWIĄZKOWE POSIADANIE KASKÓW BEZPIECZEŃSTWA, solidnych zaczepów holowniczych, pasów zabezpieczających drzewa oraz płachty o wymiarach auta w celu zabezpieczenia gruntu na wypadek awarii. Auta z miękkim dachem muszą posiadać pałąk bezpieczeństwa.
Uwaga klasa bez rozgraniczenia na wyciągarki mechaniczne, elektryczne itp. ( jedna klasyfikacja punktowa)

Klasy Turystyk z Wyciągarka oraz Wyczyn zdobywają te same fotopunkty. Klasa Extrem zdobywa oddzielne fotopunkty.
Przygoda zdobywa oddzielne, łatwiejsze fotopunkty niż pozostałe klasy.

Wszelkie dodatkowe pytania , sugestie: prosimy kierować na adres explozja4x4@gmail.com, lub pod podane nr tel.
Darek 510203722 , Maciek 697975661

Punktacja
Punktacja o miejscu w klasyfikacji decyduje ilość prawidłowo zdobytych fotopunktów w danym limicie czasu. W przypadku tej samej ilości fotopunktów decyduje czas zdania roadbook/ karty punktowej.

BAZA
Zajazd Tur
Niestum/ Ciechanów
Ul. Okrężna 35
http://www.zajazdtur.pl/
Współrzędne GPS N52*55'05.59 E20*37'16.74"
Na terenie bazy istnieje możliwość zarezerwowania noclegu ( dodatkowo płatne)

ZAPISY
Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na adres explozja4x4@gmail.com oraz opłaty za udział. Do startu zostaną dopuszczone tylko te załogi, które w dniu imprezy podpiszą stosowne oświadczenie o przestrzeganiu regulaminu wydarzenia oraz odpowiedzialności cywilnej.
Zapisy przyjmujemy do 13.05.2018 do godz. 24:00
Po tym terminie nie będzie możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu

W zgłoszeniu prosimy podać:
Klasę w jakiej startujecie
Imię i nazwisko Kierowcy / rozmiar koszulki / nr telefonu
Imię i nazwisko Pilota / rozmiar koszulki / nr telefonu
Ilość osób dodatkowych w aucie/ rozmiary koszulek
Liczba dzieci w załodze / rozmiary koszulek ( osoba powyżej 14 r.ż. będzie traktowana jako dorosła)
Nazwa Teamu / opcjonalnie

Wszelkie dodatkowe pytania , sugestie: prosimy kierować na adres explozja4x4@gmail.com, lub pod podane nr tel.
Darek 510203722 , Maciek 697975661

Wpisowe/Darowizna
250 zł od załogi ( Kierowca + Pilot)
Dodatkowe osoby dorosłe – 100 zł ( osoba powyżej 14 rż. będzie traktowana jako dorosła)
Dzieci bez wpłat za uczestnictwo jedyny koszt to koszulki 25 zł os.

WAŻNE !!!
Przelew z dopiskiem Darowizna ( ze względów formalnych) z nazwiskiem kierowcy/pilota, prosimy kierować na poniższy nr konta:
96 1090 2604 0000 0001 3593 4753 Bank Zachodni WBK

Prosimy o przemyślane decyzje o udziale w wydarzeniu, ponieważ organizatorzy nie zwracają wpłat w przypadku rezygnacji z udziału.

W ramach tego organizatorzy zapewniają:
• koszulki dla uczestników ( kierowca + pilot)
• ubezpieczenie;
• roadbook;
• przygotowanie i sprzątanie trasy;
• puchary dla zwycięzców;
• służby porządkowe;
• miejsce bazy imprezy wraz z możliwością pozostawienia lawet, aut.
• ciepły posiłek w bazie

Kary i dyskwalifikacje
Pod karą dyskwalifikacji nie wolno:
Rozwijać prędkości większej niż 40 km/h NA CAŁEJ TRASIE WYDARZENIA !!!
Ścinać, rozjeżdżać jakichkolwiek rosnących drzew, krzewów, upraw
Jeździć w pobliżu domów mieszkalnych powyżej 10 km/h !!! ( nie dotyczy dróg utwardzonych)
Modyfikować „na własną rękę” trasy przejazdu poza wyznaczonymi w roadbooku (nie dotyczy zgłoszonych u organizatorów przypadków szczególnych jak awaria .
Kategoryczny zakaz spożywania alkoholu i innych używek w trakcie trwania imprezy. Spożycie alkoholu, używek w czasie trwania imprezy automatycznie oznacza zakończenie dalszego uczestnictwa.
W przypadku , kiedy uczestnik II Ciechanowskiej eXplozji 4x4, dopuści się zniszczenia terenu poza wyznaczoną trasą lub swoim zachowaniem doprowadzi do szkód materialnych będzie podlegał karze finansowej do wysokości, która zrekompensuje wyrządzona szkodę lub podejmie się działań w celu przywrócenia stanu pierwotnego.
Każdy uczestnik oświadcza, ze zapoznał się z regulaminem i przyjmuje go do wiadomości. Każdy uczestnik jest świadom ryzyka, bierze udział w wydarzeniu na własna odpowiedzialność i zarzeka się jakichkolwiek roszczeń od organizatorów oraz właścicieli terenów w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia auta.
Każdy uczestnik zarzeka się roszczeń od organizatora , właścicieli terenów w przypadku uszkodzenia ciała , wypadku czy też śmierci
Każdy uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za osoby znajdujące się w pojeździe, a w szczególności jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci , które ma pod opieka . Organizator, właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wydarzenia , które mogą mieć wpływ na stan zdrowia uczestników czy też stan techniczny i wizualny samochodu uczestniczącego w imprezie.
Każdy z uczestników jest świadom ponoszonego ryzyka i na własną odpowiedzialność bierze udział w wydarzeniu. Uczestnicy biorą udział w imprezie na swoją odpowiedzialność. Cała załoga przed przystąpieniem do imprezy ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem, co potwierdza stosownym oświadczeniem.
W żadnym wypadku organizator i właściciel terenów, po których przebiega trasa wydarzenia nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika w własnych dobrach lub wobec innych uczestników czy strony trzeciej
Organizator zastrzega sobie prawo udostępnienia danych osobowych osobom poszkodowanym w/w.
 
Organizator: Ciechanowska eXplozja 4x4
Miejsce: Niestum/ Ciechanów
zobacz gdzie na google maps
Kontakt: Darek
Telefon: 510203722
e-mail: explozja4x4@gmail.com
WWW: http://www.facebook.com/offroadciechanow4x4/
 
Wcześniejsze edycje:
https://www.youtube.com/watch?v=15F7VIbDOiQ
https://www.youtube.com/watch?v=eKSb7TwpJpU
<< powrót

Dodaj nowy termin imprezy
Aktualności ze sklepu 4x4:

2018-12-06
Nowe modele opon BFGoodrich Mud Terrain T/A KM3 w naszej ofercie.
2018-11-30
Powiększamy ofertę płyt montażowych wyciagarek, do montażu w oryginalny zderzak.
2018-11-20
Wracamy do grona oficjalnych delerów Front Runner
2018-11-09
Nowe wersje zadaszeń 270 stopni Rhino Rack Batwing.
2018-11-07
Silnik wyciągarki Bowmotor 2 plus w wersji 24V już dostępny w naszym sklepie.
2018-10-31
W dniu 2 listopada nie pracujemy.
2018-10-17
Nowy katalog zawieszeń OLD MAN EMU.
2018-10-16
Tylko dwa tygodnie do końca promocji na blokady ARB.
2018-10-10
Pokrowiec, torba na trapy ARB TRED PRO w naszej ofercie.
2018-09-06
Safari Snorkel Nissan Navara D23 NP300 2015-
2018-09-05
Tuleje zawieszenia SuperPro do Ford Ranger PX II 2015- w naszej sprzedaży.
2018-09-03
Nowa promocja na blokady ARB! Zapraszamy!
2018-07-19
Komplety sprzęgła KNI28509 z kołem jedno masowym do Patrola Y61 z silnikiem ZD30 ponownie dostępne.
2018-06-29
Amortyzatory BP-51 do Nissana Patrola dostępne w naszej sprzedaży.
2018-06-26
Wodoszczelne torby Rhino Rack na bagażniki dachowe

1 2 3 4 5 6 7
 
 X